Зміст освітньо-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція). Педагогічний коллектив працює за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи  років «Дитина», затверджена Міністерством освіти і науки України (лист від 09.11.2015 № 1/11-1613). Вони направлені на створення умов розвитку дошкільнят, які відкривають можливості для позитивної соціалізації дитини та сприяє гармонійному, різносторонньому сучасному розвитку дітей, їх орієнтації на духовний творчий розвиток і самореалізацію з урахуванням індивідуальних можливостей.       

 Зміст освітньої програми закладу дошкільної освіти  відповідає основним положенням вікової психології та дошкільної педагогіки та побудована за принципом розвиваючої освіти, метою якої є всебічний розвиток дитини і забезпечує єдність виховних і навчальних цілей та завдань.