Освітні програми, що реалізуються в закладі 

1. "Дитина" - програма навчання та виховання дітей від двох до семи років, рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 09.11.2015 р. № 1/11-16163;

 

2. "Грайлик" - організація театралізованої діяльності в ДНЗ, схвалено для використання (Лист ІІТЗО від 31.03.2014 р № 14.1/12-Г-501);

 

3. "Казкова фізкультура" - програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку, схвалено для використання (Лист ІІТЗО від 11.06.2014 р № 14.1/12-Г-869);

 

4. "Скарбничка моралі" - програма з морального виховання дітей дошкільного віку, схвалено для використання (Лист ІІТЗО від 25.07.2014 р № 14.1/12-Г-1359)

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розпорядження №190 (1).jpg
JPG Image 1.2 MB
Розпорядження №190 (2).jpg
JPG Image 1.2 MB

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Штатний розпис

КЗ "Червонівський НВК/дошкільний підрозділ/ "

станом на 1.11.2018 року

 

Заступник директора НВК дошкільного  підрозділу- 1 ставка;

Вихователі 2,5 ставки;

Музичний керівник - 0,25 ставки;

Помічники вихователя - 2 ставки;

Завгосп - 0,5 ставки;

Робітник з обслуговування споруд та приміщень - 0,25 ставки;

Кухар - 1 ставка;

Підсобний робітник харчоблоку - 0,5 ставки;

Прибиральниця - 0,25 ставки;

Машиніст по пранню білизни - 0,5 ставки;

Вакансії

Медсестра з дієтичного харчування - 0,25 ставки (вакансія).

Практичний психолог - 0,25 ставки

Інструктор з фізичної культури -0,125 ставки

Вихователь - 0,25 ставки

 

Стаття 30. Закону про освіту. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

Джерело:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3491-%E4&skl=9

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушеннями зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

·                       статут закладу освіти;

·                       ліцензії на провадження освітньої діяльності;

·                       сертифікати про акредитацію освітніх програм,сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

·                       структура та органи управління закладу освіти;

·                       кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

·                       освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

·                       територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

·                       ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

·                       мова (мови) освітнього процесу;

·                       наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

·                       матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

·                       напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

·                       наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір оплати за проживання;

·                       результати моніторингу якості освіти;

·                       річний звіт про діяльність закладу освіти;

·                       правила прийому до закладу освіти;

·                       умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

·                       розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

·                       перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх ціну і порядок надання та оплати;

·                       іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законами України.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.